De stichting
ANBI gegevens 2016 Stichting Molen van Fakkert te Hoonhorst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van stichting Molen van Fakkert te Hoonhorst, zoals ook wettelijk voorgeschreven. ANBI gegevens Molen Fakkert 2016 | 0,23Mb Jaarverslag 2016 In het bijgevoegde document kunt u het jaarverslag van de Stichting Molen van Fakkert lezen. Jaarverslag 2016 | 0,45Mb De Stichting de molen van Fakkert te Hoonhorst

De stichting is in 2004 opgericht om de restauratie van de molen te ondersteunen vanuit Hoonhorst. Er zijn meer dan 250 leden geregistreerd die de stichting ondersteunen. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd om de belangstelling levend te houden en om geld in te zamelen. De Stichting heeft steeds nauw contact met de gemeente Dalfsen onderhouden, en in goede samenwerking de restauratie ondersteund. Op 11 mei 2012, ongeveer 150 jaar na de bouw van de molen, kon de feestelijke ingebruik neming van de molen plaats vinden.

 

 

De Stichting heeft het volgende bestuur:
Dhr. K. van Lambalgen - voorzitter

Dhr. D. Lemson - penningmeester

Mw. M. Kasper - secretariaat

Dhr. B. Zwakenberg;

Dhr. J. Beltman;

 

Kamer van Koophandel nummer: 05076515

IBAN nummer: NL79RABO0103450297
Postadres: Koelmansstraat 15, 7722 LV Hoonhorst.

De molen is elke zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur open.

 

Gedurende de zomervakantie zijn er extra bezoekmogelijkheden op woensdag 16, 23 en 30 augustus van 13.30 tot 16.30 uur.

 

In de molenschuur is een expositie van Anneke Disselhorst te zien.

 

 

Mark Toonen
Café Restaurant Zaal Kappers
Lenferink Lemelerveld
Sonodruk Heino meer sponsoren
Ambassadeurs
Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst | Bezoekadres: Kerkstraat 3a, 7722 LR, Hoonhorst | info@molenfakkerthoonhorst.nl